İZAHNAME BİLGİLERİ

Taslak İzahname (18 milyon TL’ndan 36 milyon TL’na artırım) (PDF)

İzahname (9 milyon TL’ndan 18 milyon TL’na artırım) (PDF)